8 grudnia 2020 WOJCIECH BOKINA

Sąd Rejestrowy w Łodzi odwołuje likwidatora, który jest Prezesem 80% udziałowca spółki z o.o. w likwidacji

Sąd Rejestrowy w Łodzi postanowieniem z dnia 30.10.2020 r. odwołał dotychczasowego likwidatora spółki z o.o. i powołał w jego miejsce jednego z doradców restrukturyzacyjnych. Postanowienie zostało wydane na skutek wniosku Klienta kancelarii 20% udziałowca w likwidowanej spółce z o.o., a odwołanym likwidatorem jest Prezes 80% udziałowca spółki.

W uzasadnieniu postanowienia Sąd Rejestrowy wskazał:

z załączonych do wniosku dokumentów jednoznacznie wynika, że likwidator nie dążył do sprzedaży środków trwałych spółki po korzystnej dla spółki cenie, ale do szybkiego transferu tych składników na największego wspólnika. Wątpliwości sądu budzi również odmowa uznania przez likwidatora składników majątkowych o wartości ponad 4 mln złotych jako aktywów spółki, których zakupem zainteresowane są podmioty trzecie działające na rynku polskim w podobnej branży. Z dokumentów załączonych do wniosku wynika, że księgowa oraz inni pracownicy spółki, potwierdzili że przedmioty takie istniały i miały znaczącą wartość. Przekonywujące są twierdzenia wnioskodawcy, że likwidator ignoruje wszelkie możliwości sprzedaży majątku po cenie rynkowej co powoduje, że działa nie tylko na szkodę spółki, ale też mniejszościowego wspólnika. Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialności jest procesem skomplikowanym, wymagającym szerokiej wiedzy i zaangażowania czasowego. Rola likwidatora nie sprowadza się do formalnego pełnienia tej funkcji, lecz obowiązku wykonania szeregu czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykreślenia spółki z Rejestru. Zdaniem Sądu wnioskodawca wykazał, że dotychczasowy likwidator nierzetelnie wykonuje swoje obowiązki i nie działa w sposób prawidłowy.

Orzeczenie jest nieprawomocne.

Warto wskazać, że w sporze korporacyjnym dotyczącym tej spółki, Sąd Okręgowy w Warszawie także w wyniku powództwa Klienta kancelarii wydał wyrok uchylający uchwałę o dopłatach, która została uchwalona  w momencie, gdy Klient kancelarii nie zgodził się sprzedać swoich udziałów za 1 zł, o czym informowaliśmy tutaj. Ponadto Sąd Okręgowy w Łodzi udzielił zabezpieczenia roszczenia Klienta Kkancelarii poprzez:

  • wstrzymanie uchwały o wyrażeniu zgody na sprzedaż aktywów
  • zakazanie zbywania określonych aktywów spółki z o.o. w likwidacji, które to zabezpieczenie zostało utrzymane przez Sąd Apelacyjny w Łodzi.

 

Powyższy spór doskonale pokazuje, że udziałowiec mniejszościowy nie pozostaje bezbronny wobec szantażu wyjścia ze spółki za przysłowiową „złotówkę”. Jednocześnie często Prezes lub udziałowiec większościowy mają przekonanie, że dosłownie mogą zrobić wszystko, co im się podoba i nie muszą liczyć się ze zdaniem czy interesem wspólników mniejszościowych. Jednak ta sprawa pokazuje, że nawet 80% udziałowcowi można odebrać kierowanie spółką, jeśli działa w sprzeczności z interesem spółki i wspólników mniejszościowych.

Newsletter

Bądź na bieżąco. Otrzymuj informacje o nowych publikacjach ekspertów z Kancelarii Brysiewicz, Bokina i Wspólnicy

[FM_form id="1"]